Proiect de Investiții

Informații proiect POR 2014-2020 Optic Total Lens

OPTIC TOTAL LENS S.R.L a incheiat contractul de finantare nr.2836/03.08.2018 cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si ADR Centru in calitate de Organism Intermediar pentru POR 2014-2020 in cadrul Axei prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.


Cod SMIS proiect: 111709

Titlul proiectului: ”Înfiinţarea şi dotarea unei noi unităţi de producţie lentile oftalmice de către Optic Total Lens in oraşul Braşov”

Cod CAEN proiect 3250 – Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi stomatologice

Denumire beneficiar: OPTIC TOTAL LENS S.R.L

Loc de implementare: Strada Zizinului, nr.106 A, corp D, Municipiul Brasov, Judetul Brasov.

Adresa sediul social: Comuna Albeşti-Paleologu, Sat Vadu Parului, Judeţul Prahova, România, cod poştal 107013, telefon 0735.223.343, fax: 0213.142.078, e-mail office@optictotal.com

Data de începere a proiectului: 01.05.2017

Data finalizării proiectului: 30.06.2019

Valoarea totală a proiectului: 7.546.488,52 lei

Suma nerambursabilă solicitată: 4.482.707,54 lei

Obiectivul general al proiectului: îl constituie diversificarea activității firmei OPTIC TOTAL LENS, prin înființarea şi dotarea cu echipamente performante a unei noi unităţi de producţie lentile oftalmice, care să conducă la creşterea competitivităţii companiei şi la consolidarea rolului său economic şi social

Obiective specifice ale proiectului:

  1. Operaționalizarea într-un spațiu modernizat a unei noi unităţi de producție lentile oftalmice, dotat cu echipamente performante
  2. Participarea la un târg internațional din domeniul de activitate al societăţii (optica) organizat în străinătate
  3. Certificarea sistemului de management al calităţii pentru domeniul dispozitivelor medicale conform standardelor ISO 13485 şi certificarea produsului Lentile speciale RX (COSMO)
Indicatori prestabiliti de realizare
Valoare

Investiție productivă: număr de societăți sprijinite

1

Investiție productivă: număr de societăți care primesc granturi

1

Investiție productivă: număr de societăți care primesc granturi

3.063.780,80

Indicatori suplimentari de rezultat
Valoare

Realizarea unei invetitii intiale

1

www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României